กิจกรรม : ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
รายละเอียด :
    ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ร่วมกับการบรูณาการและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลทอนหงส์ ประจำปี 2559 วันที่ 5-13 มีนาคม 2558
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558    อ่าน 280 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**