กิจกรรม : โครงการเชิดชูคนดี ศรีตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 ตุลาคม
รายละเอียด :
    นางชินรัตน์ กรงกรด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวจำเนียร สุราฤทธิ์ ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กบ้านในเขียว 1และนายสุดใจ แก้วชื่น ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้ากอ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการและพฤติตนเป็นคนดี กระทำความดี ซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศตนให้สังคมส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562    อ่าน 166 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**