กิจกรรม : การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 13 ก.พ.63

รายละเอียด :
    นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์ รองปลัด อบต. นางปวันรัตน์ ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงานปลัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการถนนสวยปลอดถังขยะ ณ ศาลาอเนอกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ทอนหงส์ ในวันที่ 13 ก.พ.63 เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาหลักเกณฑ์ วันเวลาในการเก็บขน วิธีการคัดแยกขยะ จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการจัดขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายชุมชน เพื่อให้ที่ประชุมแสดงความเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 225 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**