กิจกรรม : ประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ( 7 ตุลาคม 2564)รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นตำบลทอนงหส์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563    อ่าน 176 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**