กิจกรรม : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดี ศรีตำบล (1 เมษายน 2565)
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี ศรีตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผลการพิจารณาบุคคลภายในองค์กรคือ นายสนธยา  มีปาล ตำแหน่งภารโรง และผลการพิจารณาบุคคลภายนอกคือ นางจารุวรรณ บุญเนือง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์และบุคคลทั่วไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565    อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**