ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 3 โครงการ
  รายละเอียด :

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่  2 ) จำนวน  3  โครงการ

1.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนติดคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์  หมู่ที่  9

2.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายซอย 10  -บ้านนายสำเริง  หมู่ที่  3 

3. ขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในเขียว - บ้านวังยาว (บริเวณหน้าวัดคงคาวง)  หมู่ที่  3  ตำบลทอนหงส์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน