ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบอบต.ทอนหงส์ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding)
  รายละเอียด :

1.ขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนายนุสนธิ์  หมู่ที่  4

2. ขยายเขตประปาหมู่บ้านซอยคนสวย-บ้านนายวิรัตน์  หมู่ที่  5

3. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 
 

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน