ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบป.ป.ช.กำหนด
  รายละเอียด :

 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบป.ป.ช.กำหนด

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม-เขาม่วง หมู่ที่ 1

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-บ้านนางปราณี หมู่ที่ 8

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 839 คน