ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด (คสล.สายโรงรม-เขาม่วง หมู่1)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 762 คน