ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายละเอียด :

 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน