ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
  รายละเอียด :

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลทอนหงส์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 218 คน