ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียนไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 เม.ย. 2560
112 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายตามโครงการคลีนิกกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 เม.ย. 2560
113 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ทอนหงส์ (พ.ศ.2556 -2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 มี.ค. 2560
114 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ก.พ. 2560
115 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ก.พ. 2560
116 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ธ.ค. 2559
117 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00น.ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ทอนหงส์
41
04 พ.ย. 2559
118 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 พ.ย. 2559
119 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 ต.ค. 2559
120 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี (รายรับ-รายจ่าย) ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53