ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัด อบต.และผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
27 ธ.ค. 2561
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง กระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
27 ธ.ค. 2561
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
26 ธ.ค. 2561
114 ประกาศเรื่อง การแสดงเจนจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
197
25 ธ.ค. 2561
115 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 ธ.ค. 2561
116 การประชาสัมพันธ์เรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อค ดาวน์โหลดเอกสาร
148
25 ธ.ค. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
11 ธ.ค. 2561
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “ Tonhong Subdistrict Administration Organization Say NoTo Foam” ดาวน์โหลดเอกสาร
195
11 ธ.ค. 2561
119 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
27 พ.ย. 2561
120 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56