ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 นัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก หมู่ที่ 1
310
20 พ.ค. 2551
432 นัดตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
390
14 พ.ค. 2551
433 ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.
473
12 พ.ค. 2551
434 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
06 พ.ค. 2551
435 ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสะพานคลองปลายหวัก - บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 1
458
02 พ.ค. 2551
436 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
30 เม.ย. 2551
437 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
30 เม.ย. 2551
438 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
305
30 เม.ย. 2551
439 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
23 เม.ย. 2551
440 ประชาสัมพันธ์บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
384
21 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53