ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ ผด.๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
449
26 พ.ย. 2555
232 ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.ก้าวหน้าใส่ใจบริการลดขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 พ.ย. 2555
233 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 ต.ค. 2555
234 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายใหม่) ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 ต.ค. 2555
235 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ผด 3 งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
347
15 ต.ค. 2555
236 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
15 ต.ค. 2555
237 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
15 ต.ค. 2555
238 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
09 ต.ค. 2555
239 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 ต.ค. 2555
240 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53