ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ต.ค. 2563
32 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 ต.ค. 2563
33 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2563
34 ประกาศผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต อบต.ทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2563
35 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 ก.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
24 ส.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 ส.ค. 2563
38 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 ส.ค. 2563
39 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 ส.ค. 2563
40 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56