ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 ม.ค. 2563
32 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ม.ค. 2563
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ธ.ค. 2562
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
24 ธ.ค. 2562
35 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 ธ.ค. 2562
36 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง สังกัดสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ธ.ค. 2562
37 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ธ.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ธ.ค. 2562
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ธ.ค. 2562
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53