ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ก.พ. 2562
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ก.พ. 2562
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้านหรือชุมชนจัดการตนเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ม.ค. 2562
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องกำหนดให้ถนนสายสี่แยกอ้ายเขียว-น้ำตกอ้ายเขียว เป็นถนนปลอดถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ม.ค. 2562
65 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ม.ค. 2562
66 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ม.ค. 2562
67 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 ม.ค. 2562
68 เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ม.ค. 2562
69 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ม.ค. 2562
70 ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53