ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
08 พ.ค. 2556
222 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
02 พ.ค. 2556
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
01 เม.ย. 2556
224 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
08 มี.ค. 2556
225 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 มี.ค. 2556
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
01 ก.พ. 2556
227 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
07 ม.ค. 2556
228 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
02 ม.ค. 2556
229 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
228
04 ธ.ค. 2555
230 ประกาศ เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53