ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศการจัดทำมาตรฐานมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
626
10 ม.ค. 2551
502 นัดตรวจรับงานจ้าง
1115
17 ธ.ค. 2550
503 ผลการสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
595
12 ธ.ค. 2550
504 การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องถิ้น ประจำปี 2551
624
08 ธ.ค. 2550
505 คำแนะนำการชำระภาษี
429
27 พ.ย. 2550
506 นัดตรวจงานจ้างโครงการปรับพื้นที่ปลูกหญ้าสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านในเขียว 1 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
26 พ.ย. 2550
507 นัดตรวจงานโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 4 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
835
14 พ.ย. 2550
508 นัดตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนวัด หมู่ที่ 3
601
07 พ.ย. 2550
509 ประกาศผลการสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
471
31 ส.ค. 2550
510 ประกาศผลการสอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
434
23 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56