ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูคนดี ศรีตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
26 ต.ค. 2561
122 ร่างข้อบัญญัติ อบต.ทอนหงส์ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561 สำหรับตรวจสอบเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ต.ค. 2561
123 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.ทอนหงส์ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ต.ค. 2561
124 โครงการตราข้อบัญญัติ อบต.ทอนหงส์ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ แมว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
25 ต.ค. 2561
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สู.อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 ต.ค. 2561
126 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
196
06 ก.ย. 2561
127 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแจ้งแบะแสการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 ก.ย. 2561
128 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.ทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
17 ส.ค. 2561
129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
212
15 ส.ค. 2561
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
10 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56