ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
536
02 มิ.ย. 2551
462 นัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสรางถนน คสล.สายบ้านนางสวาท หมู่ที่ 5
588
23 พ.ค. 2551
463 นัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสรางถนน คสล.สายนาพานทอง หมู่ที่ 9
426
23 พ.ค. 2551
464 นัดตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายแก้ว-ห้วยนายระลึก หมู่ที่ 5
451
21 พ.ค. 2551
465 นัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก หมู่ที่ 1
429
20 พ.ค. 2551
466 นัดตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
513
14 พ.ค. 2551
467 ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.
599
12 พ.ค. 2551
468 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
06 พ.ค. 2551
469 ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสะพานคลองปลายหวัก - บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 1
577
02 พ.ค. 2551
470 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
540
30 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56