ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 มิ.ย. 2565
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 เม.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
23 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 มี.ค. 2565
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 มี.ค. 2565
6 รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 ก.พ. 2565
7 ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ก.พ. 2565
8 ประชาสัมพันธ์การรับสู่ชุมชน ครั้ง3/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ก.พ. 2565
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ก.พ. 2565
10 ประกาศ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
18 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61