ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 ธ.ค. 2564
4 การรับสู่ชุมชน ครั้ง43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 พ.ย. 2564
5 การรับสู่ชุมชน ครั้ง42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 พ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ต.ค. 2564
8 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 ต.ค. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์และนายกองค์การบริหารส ดาวน์โหลดเอกสาร
155
08 ต.ค. 2564
10 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60