ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 พ.ย. 2562
2 อุทยานแห่งชาติเขาหลวงแจ้งกำหนดนัดหมายเพื่อทำการแจ้งการครอบครองที่ดิน หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ต.ค. 2562
3 ประกาศกำหนดวันการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 ก.ย. 2562
4 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ก.ค. 2562
5 ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 มิ.ย. 2562
6 ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 มิ.ย. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.พ. 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ก.พ. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.พ. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้านหรือชุมชนจัดการตนเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47