ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การเปิดเผยราคากลางฯ งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ(ต้นยาง)-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ 8 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 มี.ค. 2559
92 การเปิดเผยราคากลางฯ งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านกำนัน-บ้านนางแดงนับ หมู่ที่ 6 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 มี.ค. 2559
93 การเปิดเผยราคากลางฯ บุกเบิกถนนสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 มี.ค. 2559
94 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 มี.ค. 2559
95 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2559 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ก.พ. 2559
96 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ม.ค. 2559
97 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม-บ้านนายครบ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ธ.ค. 2558
98 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายท่าสาย หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ธ.ค. 2558
99 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายท่าสาย หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ธ.ค. 2558
100 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม -บ้านนายครบ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34