ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 พ.ย. 2557
192 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 พ.ย. 2557
193 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ต.ค. 2557
194 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ต.ค. 2557
195 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.1 หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ต.ค. 2557
196 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.)หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ต.ค. 2557
197 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2 ) ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 ต.ค. 2557
198 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ต.ค. 2557
199 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
07 ต.ค. 2557
200 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33