ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกในเขียว-บ้านวังยาว ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตามแบบปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 ก.ค. 2558
112 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 ก.ค. 2558
113 ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกในเขียว-บ้านวังยาว ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 ก.ค. 2558
114 ประกาศราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 10 - บ้านนายสำเริง ม. 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ก.ค. 2558
115 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ก.ค. 2558
116 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 มิ.ย. 2558
117 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกรีฑา-บ้านนายอุดม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 มิ.ย. 2558
118 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกรีฑา-บ้านนายอุดม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 มิ.ย. 2558
119 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 มิ.ย. 2558
120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ พร้อมตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33