ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 ส.ค. 2558
112 การเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต. ทอนหงส์ หมูที่ 9 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
27 ก.ค. 2558
113 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี อบต.ทอนหงส์ (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 ก.ค. 2558
114 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ก.ค. 2558
115 ประกาศจัดจ้าง 3 โครงการ ครั้งที่ 3 พร้อมตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 ก.ค. 2558
116 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอวฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ก.ค. 2558
117 ประกาศราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 10 - บ้านนายสำเริง ม. 3 ตามแบบปปช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ก.ค. 2558
118 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
09 ก.ค. 2558
119 ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกในเขียว-บ้านวังยาว ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตามแบบปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ก.ค. 2558
120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34