ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 มี.ค. 2557
232 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 มี.ค. 2557
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 มี.ค. 2557
234 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ก.พ. 2557
235 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 10 -บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.พ. 2557
236 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร (บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูร มณีล่ำ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ก.พ. 2557
237 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสวนนายเดชา ผกากรอง - สวนปาล์ม นายราเชนทร์ คุณโลก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
20 ก.พ. 2557
238 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายโรงรม-บ่อต้นโก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 ก.พ. 2557
239 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ก.พ. 2557
240 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสี่แยกบบ้านดอนคา-น้ำตกสองรักศาลาทวดวังไหมร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33