ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
31 มี.ค. 2551
312 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 ก.พ. 2551
313 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
326
27 ก.พ. 2551
314 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
27 ก.พ. 2551
315 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
419
23 พ.ย. 2550
316 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
23 พ.ย. 2550
317 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
06 ก.ย. 2550
318 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
22 ส.ค. 2550
319 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
17 ส.ค. 2550
320 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33