ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ต.ค. 2557
202 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ต.ค. 2557
203 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกสายวัดใหม่ -วัดคลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ต.ค. 2557
204 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ต.ค. 2557
205 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ต.ค. 2557
206 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ต.ค. 2557
207 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่ -คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ต.ค. 2557
208 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ต.ค. 2557
209 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมูที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ก.ย. 2557
210 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว-ตำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33