ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 ต.ค. 2557
202 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
28 ต.ค. 2557
203 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.1 หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 ต.ค. 2557
204 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.)หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ต.ค. 2557
205 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2 ) ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 ต.ค. 2557
206 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ต.ค. 2557
207 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 ต.ค. 2557
208 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 ต.ค. 2557
209 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ต.ค. 2557
210 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34