ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2558
102 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ก.ย. 2558
103 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ส.ค. 2558
104 การเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต. ทอนหงส์ หมูที่ 9 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 ก.ค. 2558
105 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี อบต.ทอนหงส์ (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 ก.ค. 2558
106 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 ก.ค. 2558
107 ประกาศจัดจ้าง 3 โครงการ ครั้งที่ 3 พร้อมตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
76
27 ก.ค. 2558
108 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอวฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 ก.ค. 2558
109 ประกาศราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 10 - บ้านนายสำเริง ม. 3 ตามแบบปปช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ก.ค. 2558
110 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33