ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายท่าสาย หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
717
28 ธ.ค. 2558
102 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม -บ้านนายครบ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
717
28 ธ.ค. 2558
103 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
733
01 ธ.ค. 2558
104 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างถนนลาดยางฯ สายซอย 10-บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
30 พ.ย. 2558
105 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างขยายไหล่ทางฯ สายในเขียว-บ้านวังยาว (บริเวณหน้าวัดคงคาวง) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
27 พ.ย. 2558
106 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
23 พ.ย. 2558
107 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
735
03 พ.ย. 2558
108 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
14 ต.ค. 2558
109 ประกาศ เรื่อง ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว-ตำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
09 ต.ค. 2558
110 ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
742
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34