ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
737
04 ก.ย. 2562
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธี (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
735
26 ส.ค. 2562
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบอบต.ทอนหงส์ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
725
21 ส.ค. 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่่ ๗ ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
697
07 มิ.ย. 2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายบ้านนางเตือน-บ้านนายอนันต์ หมู่ที่่่ ๘ ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
702
07 มิ.ย. 2562
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายหัวสะพานโรงเรียนบ้านวังลุง-บ้านนายวีระ หมู่ที่่ ๑ ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
671
07 มิ.ย. 2562
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ ๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
677
23 พ.ค. 2562
18 แบบรูปโครงการปรับปรุงถนนสายสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ ๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
687
23 พ.ค. 2562
19 แบบรูปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเตือน-บ้านนายอนันต์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
686
23 พ.ค. 2562
20 ประกาศปรับปรุงถนนสายหัวสะพานรร.บ้านวังลุง-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
680
23 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34