ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางกลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 ก.พ. 2557
242 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอัฒจันทร์ จำนวน 6 ชุด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.พ. 2557
243 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบุกเบิกถนนสายคึกฤทธิ์ เริ่มจากสวนนางสารภี นิลรัตน์ - สวนนายภิรมณ์ สิทธิรักษ์ - บ้านนายอารมณ์ นิลรัตน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.พ. 2557
244 การเปิดเผยแสดงงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ก.พ. 2557
245 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา-ลานสุขภาพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายคู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ก.พ. 2557
246 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายหัวสะพาน รร.บ้านวังลุง-นายสมโชค หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 ก.พ. 2557
247 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 ม.ค. 2557
248 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา-ลานสุขภาพรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 4 บ้านอ้ายคู และโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหัวสะพานรพ.บ้านวังลุง-บ้านนายสมโชค หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
06 ม.ค. 2557
249 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ธ.ค. 2556
250 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บ้านในเขียว 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
06 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33