ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 มี.ค. 2557
242 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 ก.พ. 2557
243 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 10 -บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ก.พ. 2557
244 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร (บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูร มณีล่ำ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
20 ก.พ. 2557
245 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสวนนายเดชา ผกากรอง - สวนปาล์ม นายราเชนทร์ คุณโลก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 ก.พ. 2557
246 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายโรงรม-บ่อต้นโก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ก.พ. 2557
247 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ก.พ. 2557
248 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสี่แยกบบ้านดอนคา-น้ำตกสองรักศาลาทวดวังไหมร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 ก.พ. 2557
249 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางกลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.พ. 2557
250 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอัฒจันทร์ จำนวน 6 ชุด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34