ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายประตูวัดคงคาวง-หัวสะพานวัดคงคาวง หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 มี.ค. 2559
72 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายวัดใหม่-บ้านนายนุสนธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 มี.ค. 2559
73 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงท่อประปาสวนจิตรวิสุทธิ์-ถังประปาบ้านสวนหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 มี.ค. 2559
74 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 มี.ค. 2559
75 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายประตูวัดคงคาวง-หัวสะพานวัดคงคาวง หมู่ที่ 3 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 มี.ค. 2559
76 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายวัดใหม่-บ้านนายนุสนธ์ หมู่ที่ 4 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 มี.ค. 2559
77 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางปรับปรุงท่อประปาเริ่มจากสวนจิตรวิสุทธิ์-ถังประปาบ้านสวนหัวโคก หมู่ที่ 6 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 มี.ค. 2559
78 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 มี.ค. 2559
79 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายเฉลิมพระเกียรติ (ต้นยาง) - หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ และตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 มี.ค. 2559
80 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านกำนัน-บ้านนางแดงนับ หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33