ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
367
14 ต.ค. 2555
292 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 ส.ค. 2555
293 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ, ศูนย์ อปพร. ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
301
24 ก.ค. 2555
294 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ม.ค. 2555
295 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 ธ.ค. 2554
296 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
01 พ.ย. 2554
297 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกบ้านอาจารย์โกเมศวร์ - สามแยกบ้านนายจิตร และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนสายบ้านนายประภาส - บ้านนายแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
327
24 ส.ค. 2554
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ และโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุเทพ - คลองเกียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
23 ส.ค. 2554
299 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
18 พ.ค. 2554
300 ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
468
18 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34