ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
18 พ.ค. 2554
292 ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
454
18 พ.ค. 2554
293 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
848
11 ส.ค. 2553
294 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
21 มิ.ย. 2553
295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์-ท่าสาย หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
714
05 เม.ย. 2553
296 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์-ท่าสาย ม.9 ต.ทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
29 มี.ค. 2553
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
22 มี.ค. 2553
298 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติโครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
15 มี.ค. 2553
299 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์-ท่าสาย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
10 มี.ค. 2553
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
528
19 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33