ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ก.ย. 2557
212 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ส.ค. 2557
213 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 ก.ค. 2557
214 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 มิ.ย. 2557
215 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
06 มิ.ย. 2557
216 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 พ.ค. 2557
217 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 เม.ย. 2557
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 เม.ย. 2557
219 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทอนหงส์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 เม.ย. 2557
220 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงรม-บ่อต้นโก หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
01 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33