ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกสายวัดใหม่ -วัดคลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ต.ค. 2557
212 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ต.ค. 2557
213 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 ต.ค. 2557
214 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 ต.ค. 2557
215 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่ -คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ต.ค. 2557
216 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 ต.ค. 2557
217 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมูที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 ก.ย. 2557
218 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว-ตำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
29 ก.ย. 2557
219 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
02 ก.ย. 2557
220 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34