ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากหนานต้นไทร-สวนนายถ้อง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
877
11 เม.ย. 2556
272 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ,ระบบกรองน้ำ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
824
11 เม.ย. 2556
273 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายกันภัย-บ้านนายประเสริฐ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
824
11 เม.ย. 2556
274 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม-หลังเขา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
882
07 มี.ค. 2556
275 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน สายนากลาง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
840
07 มี.ค. 2556
276 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
849
07 มี.ค. 2556
277 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพาน หมู่ที่ 1-หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
851
07 มี.ค. 2556
278 ประปาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาถนน สายสี่แยกอ้ายเขียว-นำตกอ้ายเขียว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
857
07 มี.ค. 2556
279 ประกาศผลสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
857
07 มี.ค. 2556
280 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสวาท หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
913
06 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34