ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน (บริเวณหน้าบ้านนายเจริญ ใกล้คีรี) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
06 มี.ค. 2556
272 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน สายโรงรม-เขาม่วง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 มี.ค. 2556
273 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
14 ก.พ. 2556
274 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 1 โครงการ และโครงการขยายเขตประปาถนนสายสี่แยกอ้ายเขียว-นำตกอ้ายเขียว จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
14 ก.พ. 2556
275 ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
22 ม.ค. 2556
276 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
28 ธ.ค. 2555
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
07 ธ.ค. 2555
278 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
01 ธ.ค. 2555
279 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
30 พ.ย. 2555
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
30 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33