ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านครูวินัย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 เม.ย. 2558
152 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านนายกรีฑา จันทรชิต หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 เม.ย. 2558
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 เม.ย. 2558
154 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสวนนายวินัย-ห้วยสาธารณะ หมู่่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 เม.ย. 2558
155 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 เม.ย. 2558
156 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายเล็ก ศรีเมือง-บ้านนายนัด พลหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 เม.ย. 2558
157 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายเล็ก ศรีเมือง-บ้านนายนัด พลหาญ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 มี.ค. 2558
158 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเร่ิมจากสามแยกสวนนายสมพงค์ มีบุญมาก-สวนนางพุ่ม ควรเผดิม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 มี.ค. 2558
159 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายนาพานทอง เร่ิมจากสวนนายอารมณ์ สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
24 มี.ค. 2558
160 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมควร แก้วสุวรรณ-บ้านนายวีระ มาตุเวช -สวนนางบุญเรือง แก้วสะวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33