ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาเหม็ด-บ้านนายเลี่ยน หมู่ที่ 5 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ส.ค. 2561
32 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายครบ-บ้านนางประนอม หมู่ที่ 5 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ส.ค. 2561
33 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ส.ค. 2561
34 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานห้วยคลองส้อน-บ้านนายบุญลอม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ส.ค. 2561
35 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 ส.ค. 2561
36 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ส.ค. 2561
37 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ส.ค. 2561
38 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ส.ค. 2561
39 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ส.ค. 2561
40 ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33