ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายพรุหัวหอม (บริวณห้วยนายวรรษา ทัพพุน) หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
688
12 ม.ค. 2561
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
700
27 ธ.ค. 2560
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2560 ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
694
27 ต.ค. 2560
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
11 ต.ค. 2560
55 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้านเริ่มจากซอยคนสวยบริเวณบ้านนางเสวียน รักขพันธ์ -บ้านนางหนูอาบ ณ นคร หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
700
14 ก.ค. 2560
56 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทรเสือเวียน-โรงเรียนบ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
699
15 มิ.ย. 2560
57 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางคลาย-นางปราณี หมู่ที่ 8 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
689
14 มิ.ย. 2560
58 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม-เขาม่วง หมู่ที่ 1 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
693
14 มิ.ย. 2560
59 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสาย หมู่ที่ 9 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
708
14 มิ.ย. 2560
60 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
685
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34