ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมบัติ สุวรรณคช-คลองเมียด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 มี.ค. 2558
162 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายข้าง ศพด.ในเขียว 1 เร่ิมจากบ้านนายจำเนือง นวลมังสอ-สวนนางสั้ว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 มี.ค. 2558
163 ประกาศซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 มี.ค. 2558
164 ประกาศซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 มี.ค. 2558
165 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดใหม่ - คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 มี.ค. 2558
166 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-วังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มี.ค. 2558
167 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
09 มี.ค. 2558
168 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 มี.ค. 2558
169 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ก.พ. 2558
170 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33