ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ต.ค. 2561
22 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 ต.ค. 2561
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ต.ค. 2561
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ก.ย. 2561
25 รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ก.ย. 2561
26 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชุมขลิง-อู่ทอง หมู่ที่ 8 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 ก.ย. 2561
27 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ก.ย. 2561
28 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหมออิ่ม หมู่ที่ ๙ ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ส.ค. 2561
29 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ส.ค. 2561
30 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายไทรเสือเวียน-รร.บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33