ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๑-๐๐๒ สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๗ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
667
07 พ.ค. 2562
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๙๑-๐๐๒ สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
671
19 เม.ย. 2562
23 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๑-๐๐๒ สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
669
11 เม.ย. 2562
24 แบบรูปโครงการซ่อมสร้างถนนแอสสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๙๑-๐๐๒ สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
09 เม.ย. 2562
25 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงถนนสายต่างๆ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตามแบบ ปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
667
01 ก.พ. 2562
26 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
666
24 ม.ค. 2562
27 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
658
11 ม.ค. 2562
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คอลงเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
672
30 พ.ย. 2561
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๑-๐๐๒ สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
670
30 พ.ย. 2561
30 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
666
09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34