ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
28 ม.ค. 2553
302 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
519
14 ต.ค. 2552
303 ประกาศสอบราคาจ้าง 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
24 ส.ค. 2552
304 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
06 ส.ค. 2552
305 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
612
03 ส.ค. 2552
306 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
30 มิ.ย. 2552
307 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
09 มิ.ย. 2551
308 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
03 มิ.ย. 2551
309 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
09 เม.ย. 2551
310 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
31 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33