ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
873
11 ส.ค. 2553
302 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
21 มิ.ย. 2553
303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์-ท่าสาย หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
05 เม.ย. 2553
304 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์-ท่าสาย ม.9 ต.ทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
29 มี.ค. 2553
305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
22 มี.ค. 2553
306 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติโครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
15 มี.ค. 2553
307 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์-ท่าสาย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 มี.ค. 2553
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
545
19 ก.พ. 2553
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรือง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
28 ม.ค. 2553
310 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
536
14 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34