ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
05 พ.ย. 2555
282 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ,ศูนย์ อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
210
05 พ.ย. 2555
283 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
344
14 ต.ค. 2555
284 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
09 ส.ค. 2555
285 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ, ศูนย์ อปพร. ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
283
24 ก.ค. 2555
286 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
04 ม.ค. 2555
287 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 ธ.ค. 2554
288 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
01 พ.ย. 2554
289 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกบ้านอาจารย์โกเมศวร์ - สามแยกบ้านนายจิตร และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนสายบ้านนายประภาส - บ้านนายแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
310
24 ส.ค. 2554
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ และโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุเทพ - คลองเกียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
23 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33