ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
773
05 มิ.ย. 2558
132 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
722
05 มิ.ย. 2558
133 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
728
04 มิ.ย. 2558
134 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
729
04 มิ.ย. 2558
135 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
21 พ.ค. 2558
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีตถนนสายซอย10-บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
21 พ.ค. 2558
137 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
21 พ.ค. 2558
138 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
733
19 พ.ค. 2558
139 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคอกไก่บ้านนายจำเนียร-บ้านนายกูล หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
744
19 พ.ค. 2558
140 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี-สี่แยกบ่อต้นโก หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
19 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34