ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาเหม็ด-บ้านนายเลี่ยน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 พ.ค. 2558
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกรีฑา-บ้านนายอุดม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
19 พ.ค. 2558
133 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบานนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 พ.ค. 2558
134 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี - สี่แยกบ่อต้นโก หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 พ.ค. 2558
135 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่บ้านนายจำเนียร - บ้านนายกูล หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 พ.ค. 2558
136 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 พ.ค. 2558
137 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 พ.ค. 2558
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี-สี่แยกบ่อต้นโก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 พ.ค. 2558
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 พ.ค. 2558
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่นายจำเนียร-บ้านนายกูล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
14 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33