ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 ก.พ. 2558
172 สอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 100 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ก.พ. 2558
173 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ก.พ. 2558
174 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ม.ค. 2558
175 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ครั้งที่ 2 จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 ธ.ค. 2557
176 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
08 ธ.ค. 2557
177 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ธ.ค. 2557
178 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 พ.ย. 2557
179 สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 พ.ย. 2557
180 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
26 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33