ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 มี.ค. 2558
172 ประกาศซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 มี.ค. 2558
173 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดใหม่ - คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 มี.ค. 2558
174 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-วังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 มี.ค. 2558
175 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
09 มี.ค. 2558
176 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
09 มี.ค. 2558
177 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ก.พ. 2558
178 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ก.พ. 2558
179 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 ก.พ. 2558
180 สอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 100 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34