ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 มี.ค. 2559
82 การเปิดเผยราคากลางฯ งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่4 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 มี.ค. 2559
83 การเปิดเผยราคากลางฯ งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายเฉลิมพระเกียรติ(ต้นยาง)-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ 8 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 มี.ค. 2559
84 การเปิดเผยราคากลางฯ งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านกำนัน-บ้านนางแดงนับ หมู่ที่ 6 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 มี.ค. 2559
85 การเปิดเผยราคากลางฯ บุกเบิกถนนสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 มี.ค. 2559
86 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 มี.ค. 2559
87 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2559 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ก.พ. 2559
88 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ม.ค. 2559
89 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม-บ้านนายครบ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 ธ.ค. 2558
90 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายท่าสาย หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33