ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 พ.ย. 2557
182 การเปิดการกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 พ.ย. 2557
183 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 พ.ย. 2557
184 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเอื้อน-บ้านนายลือชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 พ.ย. 2557
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
24 พ.ย. 2557
186 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเอื้อน-บ้านนายลือชัย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 พ.ย. 2557
187 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 พ.ย. 2557
188 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเอื้อน - ลือชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
24 พ.ย. 2557
189 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 พ.ย. 2557
190 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.1 หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33