ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ก.พ. 2558
182 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 ม.ค. 2558
183 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ครั้งที่ 2 จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
130
19 ธ.ค. 2557
184 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
08 ธ.ค. 2557
185 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ธ.ค. 2557
186 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
26 พ.ย. 2557
187 สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 พ.ย. 2557
188 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 พ.ย. 2557
189 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 พ.ย. 2557
190 การเปิดการกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
26 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34