ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนสายสี่แยกวัดใหม่-วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 พ.ค. 2560
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนสายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว (บริเวณหน้าวัดคงคาวง) หมู่ที่ 3 ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 พ.ค. 2560
63 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้ากอ หมู่ที่ 1 ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
19 เม.ย. 2560
64 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม-บ้านนายครบ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบ ป.ป.ช. ที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 เม.ย. 2560
65 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุ่มน้ำคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบ ป.ป.ช. ที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 เม.ย. 2560
66 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนากลาง (บริเวณร้านขนมจีนป้าต้อย) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบ ป.ป.ช. ที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 เม.ย. 2560
67 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมควร-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 6 ตามรููปแบบ ป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
12 เม.ย. 2560
68 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยนาเหม็ด-บ้านนางเลี่ยน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 เม.ย. 2560
69 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 มี.ค. 2560
70 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1, 4 , 5 ,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ จำนวน 10 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34