ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 มี.ค. 2560
62 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1, 4 , 5 ,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ จำนวน 10 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 มี.ค. 2560
63 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,6และหมู่ที่ 8 จำนวน 6 สาย ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 มี.ค. 2560
64 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆหมู่ที่ 1, 6, 8 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 มี.ค. 2560
65 ราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เริ่มจากสามแยกทางขึ้นน้ำตกอ้ายเขียว-หัวสะพานวัดท่ายายหนี หมู่ที่ 5 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 ธ.ค. 2559
66 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณร้านสมศรีวัสดุก่อสร้าง-สวนนายสมวงศ์ หมู่ที่ 4 ตามแบบ ปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 ธ.ค. 2559
67 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เริ่มจากหัวสะพานวัดท่ายายหนี-สวนนายโชคดี ริยาพันธ์ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 ธ.ค. 2559
68 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสามแยกป่าพร้าว-สี่แยกพระตำหนัก หมู่ที่ 4 ตามแบบ ปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ธ.ค. 2559
69 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ทอนหงส์ ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2559
70 ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ทอนหงส์ โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา อบต.ทอนหงส์ จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33