ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 ส.ค. 2561
42 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานห้วยคลองส้อน-บ้านนายบุญลอม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ส.ค. 2561
43 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 ส.ค. 2561
44 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ส.ค. 2561
45 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ส.ค. 2561
46 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ส.ค. 2561
47 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ส.ค. 2561
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 พ.ค. 2561
49 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายพรุหัวหอม (บริวณห้วยนายวรรษา ทัพพุน) หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ม.ค. 2561
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34