ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายพรุหัวหอม (บริวณห้วยนายวรรษา ทัพพุน) หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 ม.ค. 2561
42 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 ธ.ค. 2560
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2560 ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ต.ค. 2560
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 ต.ค. 2560
45 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้านเริ่มจากซอยคนสวยบริเวณบ้านนางเสวียน รักขพันธ์ -บ้านนางหนูอาบ ณ นคร หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 ก.ค. 2560
46 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทรเสือเวียน-โรงเรียนบ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 มิ.ย. 2560
47 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางคลาย-นางปราณี หมู่ที่ 8 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 มิ.ย. 2560
48 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม-เขาม่วง หมู่ที่ 1 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 มิ.ย. 2560
49 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสาย หมู่ที่ 9 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
41
14 มิ.ย. 2560
50 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33