ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ก.ค. 2557
222 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 มิ.ย. 2557
223 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
06 มิ.ย. 2557
224 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 พ.ค. 2557
225 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 เม.ย. 2557
226 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 เม.ย. 2557
227 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทอนหงส์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 เม.ย. 2557
228 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงรม-บ่อต้นโก หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 เม.ย. 2557
229 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
01 เม.ย. 2557
230 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
01 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34