ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 เม.ย. 2557
222 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 เม.ย. 2557
223 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนนลาดยางสายสี่แยกบ้านดอนคา-น้ำตกสองรัก บริเวณศาลาทวดวังไหมร หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 เม.ย. 2557
224 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก-บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 เม.ย. 2557
225 ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 10 บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 เม.ย. 2557
226 ประกาศผลสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสวนนายเดชา ผกากรอง-สวนปาล์มนายราเชนทร์ คุณโลก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 เม.ย. 2557
227 ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างบุกเบิกถนนสายคึกฤทธิ์ เริ่มจากสวนนางสารภี นิลพัฒน์-สวนนายภิรมย์ สิทธิรักษ์-บ้านนายอารมณ์ นิลพัฒน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 เม.ย. 2557
228 ประกาศผลสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 มี.ค. 2557
229 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
10 มี.ค. 2557
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 2 โครงการ ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านดอนคา-น้ำตกสองรัก ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33