ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายเล็ก ศรีเมือง -บ้านนายนัด พลหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
14 พ.ค. 2558
142 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 พ.ค. 2558
143 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 พ.ค. 2558
144 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 พ.ค. 2558
145 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาถนนบ้านน้ำตก-บ้านวัง ลุง เร่ิมจากสวนนายขนบ อินทวงศ์-สวนนายสาโรจน์ คุณโลก ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 เม.ย. 2558
146 เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 เม.ย. 2558
147 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 เม.ย. 2558
148 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ่อดิน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 เม.ย. 2558
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 เม.ย. 2558
150 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายแขวงการทาง-เขาปลิง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33