ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
25 มี.ค. 2564
2 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
815
01 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-บ้านนางปราณี หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
27 พ.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อประปาจากถังประปาบ้านนายจำนงค์ เที่ยวแสวง-สี่แยกในเขียว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
828
23 เม.ย. 2563
5 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
860
09 เม.ย. 2563
6 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด (คสล.สายโรงรม-เขาม่วง หมู่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
778
09 เม.ย. 2563
7 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
751
01 เม.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๑-๐๐๓ สายชุมขลิง-อู่ทอง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
759
19 มี.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
744
19 มี.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๑-๐๐๔ สายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
786
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34