ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ก.ย. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธี (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ส.ค. 2562
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบอบต.ทอนหงส์ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธี (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ส.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่่ ๗ ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 มิ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายบ้านนางเตือน-บ้านนายอนันต์ หมู่ที่่่ ๘ ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 มิ.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายหัวสะพานโรงเรียนบ้านวังลุง-บ้านนายวีระ หมู่ที่่ ๑ ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 มิ.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ ๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 พ.ค. 2562
8 แบบรูปโครงการปรับปรุงถนนสายสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ ๗ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 พ.ค. 2562
9 แบบรูปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเตือน-บ้านนายอนันต์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ค. 2562
10 ประกาศปรับปรุงถนนสายหัวสะพานรร.บ้านวังลุง-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33